< >

За клубот

Алпинистички клуб МАТКА од Скопје е првиот алпинистички клуб во Република Македонија...

Алпинистичка обука

Обуката во рамките на Македонската алпинистичка федерација се спроведува преку курсеви и семинари...