< >

За клубот

Алпинистички клуб МАТКА од Скопје е првиот алпинистички клуб во Република Македонија...