„Доверба“ – Првенствена на Матка

Утрото на 25. III. 2011 година, Зоран Мајсторски (АК „Плоча“) и јас Никола Андоноски се упативме кон Маткините Игли. При претходното качување на Иглата Клин (тоа е иглата каде се наоѓаат насоките К1, К2, К3, К4) на соседната игла (иглата каде се наоѓа „Димева“-та насока) забележавме една логична линија. Тоа утро тргнавме со намера да качиме првентвена насока по жлебот, и низ маркатниот таван. Описот и скицата за првентствената насока „Доверба“ може да ги најдете тука. По искачувањето се упативме кон манастирот Св Никола – Шишевски, каде се сретнавме Со Костантин Циривири кој качуваше на „Новогодишен“.

Утредента, 26. III. 2011, планиравме да ги качиме насоките „Пајак“, „Франгов“ и „Панчев“; во еден ден. Овие искачувања ги направивме пред да се стемни. Забелешка: искачувањата не ги направивме слободно.

Leave a Reply